Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2015

drama-queen
15:27
9311 ace2 350
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo
15:23
1638 e17e 350
15:23
1640 0e3b 350
15:23
1643 4693 350
drama-queen
15:23
5335 9c82 350

January 28 2015

23:43
Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania vianettle-carrier nettle-carrier
23:20
8666 376c 350

Redford. 

Reposted fromjormungund jormungund viablackandwhite blackandwhite
23:20
8992 3496 350

Hanks. 

photo by Mike Piscitelli

Reposted fromjormungund jormungund viablackandwhite blackandwhite
23:20
5892 1cc4 350
Reposted fromdeviate deviate viablackandwhite blackandwhite
drama-queen
23:20
4913 c3be 350
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
drama-queen
23:20
9298 59f7 350
The General
Reposted fromyourbetterlife yourbetterlife viafilmowy filmowy
drama-queen
23:20
drama-queen
22:30
Ludzie mówią mi, że opisuję to, jak oni się czują. I że kiedy mówię o sobie, opowiadam o nich.
Chyba się boję.
Chyba jestem kurewsko przerażona.

January 23 2015

drama-queen
21:21
6267 5dbf 350
Reposted fromlesbian lesbian
drama-queen
20:59
6537 0ba4 350
Reposted frombrudnazupa brudnazupa
drama-queen
20:57
drama-queen
20:40
Miło byłoby spotkać odpowiednią, do ulokowania wyższych uczuć, osobę.
20:21
3657 1b47 350
Reposted fromniub niub viahatekids hatekids
drama-queen
20:14
4535 4125 350
Reposted fromjazzer jazzer viablackandwhite blackandwhite
drama-queen
20:02
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— E.Stachura
Reposted fromswojszlak swojszlak viaioiooo ioiooo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl